top of page
hero-bg.jpg
AW_GTX_web material_BG GTX copy.png
AW_GTX_web material-02.png

หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ

10 สัปดาห์

15 หัวข้อ

18 ผู้นำองค์กรตัวจริง

12 กรกฎาคม - 20 กันยายน 2567

เรียนทุกวันศุกร์ 13.00 น. เป็นต้นไป

AW_GTX_web material_BG GTX copy 2.png

เกี่ยวกับหลักสูตร GTX

หลักสูตร GTX หรือ Government Transformation Xponential ออกแบบมาสำหรับผู้บริหารองค์กรในภาครัฐ รวมถึงกลุ่มธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีการร่วมงานกับภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจ พร้อมผลักดันองค์กรเพื่อให้ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านการลงมือทำจริงตลอด 11 สัปดาห์ พร้อมพัฒนาทักษะทั้งด้านของแนวคิด การกำกับดูแล และเทคโนโลยี

3 หัวใจหลักของหลักสูตร GTX

สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ

Mindset

Governance

Technology

การปลูกฝังแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

การบริหารจัดการองค์กรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง ผ่านการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางด้านดิจิทัลขององค์กร และการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การใช้เทคโนโลยีและข้อมูล มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล

ผู้อำนวยการหลักสูตร GTX

AW_GTX_web material-06.png

ดร.ชินาวุธ

ชินะประยูร

AW_GTX_web material-07.png

นายแพทย์ศุภชัย

ปาจริยานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

CEO และผู้ก่อตั้ง RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร

AW_GTX_web material.png
RISE Logo-02.png

เรียนรู้จากผู้นำตัวจริง

AW_GTX_web material-23.png
AW_GTX_web material-22_edited.png
AW_GTX_web material-25.png
AW_GTX_web material-24.png
AW_GTX_web material-28.png
AW_GTX_web material-26.png
AW_GTX_web material-31.png
AW_GTX_web material-27.png
AW_GTX_web material-29.png
AW_GTX_web material_BG GTX copy 2.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตร GTX

AW_GTX_web material-09.png

Expert Sharing

AW_GTX_web material-10.png

Hands-on Experiential Workshop

AW_GTX_web material-11.png

Exceptional Network

เรียนรู้จากผู้บริหาร
และผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม

AW_GTX_web material-12.png

Transformational Blueprint & Canvas

ลงมือทำจริงผ่านเวิร์กชอป
ด้านนวัตกรรม

AW_GTX_web material-13.png

Certification

สร้างเน็ตเวิร์กสำหรับผู้นำตัวจริงจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

discussion (1).png

Exclusive Mentorship

ชุดเครื่องมือสำหรับการออกแบบและวางแผนการทรานส์ฟอร์มให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร

ใบประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตร

โควต้ารับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับ Program Directors  ทั้งสองท่านเกี่ยวกับโปรเจคภาครัฐที่ท่านรับผิดชอบอยู่

AW_GTX_web material_BG GTX copy 2_edited.jpg
AW_GTX_web material-14.png

โครงสร้างหลักสูตร GTX

AW_GTX_web material.png

หลักสูตร GTX เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารระดับสูง

ของหน่วยงานภาครัฐ

ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป

และรัฐวิสาหกิจ

และ

ผู้บริหารระดับสูง

ของหน่วยงานภาคเอกชน

ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่า

bottom of page