top of page

ผศ.ดร.ณัฐพล

นิมมานพัชรินทร์

หัวเรือใหญ่เบื้องหลัง depa ยูนิคอร์นภาครัฐ

ที่มุ่งสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด

hero-bg.jpg
AW_GTX_web material_BG GTX copy.png
depa_CEO_edited.jpg

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

หัวเรือใหญ่เบื้องหลังองค์กรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้ปลุกปั้นหน่วยงานมากับมือตั้งแต่วันที่ยังมีภาระคงค้างจากหน่วยงานเดิมที่ถูกยุบทิ้ง จนสามารถบริหารจัดการให้หน่วยงานเติบโตขึ้นได้แบบก้าวกระโดดและได้ชื่อว่าเป็น "ยูนิคอร์นภาครัฐ"

พันธกิจหลักของ depa คือการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจไทยดีขึ้น

ความท้าทายของ depa คือการนำความรู้ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมาประสานกัน เพื่อสร้างการเติบโตแบบ super fast-forward  ให้กับประเทศไทย ดังนั้นหน้าที่หลักจึงเป็นการระดมความคิดและลงมือเพื่อขับเคลื่อนคนไทยสู่อนาคต โดยไม่ได้มองแค่ปัจจุบัน แต่มองไกลถึงอนาคต ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นตัวกลางในการสร้าง ecosystem ที่ครอบคลุมและยืดหยุ่นร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน อีกทั้งยังต้องสร้างรากฐานให้ประชาชนมีความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสามารถเติบโตไปพร้อมกับองค์กรและประเทศได้ในระยะยาว  

“การทรานสฟอร์มไม่ใช่แค่การสร้างสิ่งใหม่

แต่คือการสร้างโล่กำบังให้กับองค์กรในอนาคต”

สำหรับ depa เอง เราอยากที่จะเป็น pioneer หรือคนที่กล้าจะทำสิ่งใหม่ ๆ ไม่ใช่ว่าเราเก่ง แต่เราอยากจะทดสอบให้คนอื่น ๆ เห็นว่าเรามีสิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถทำให้การทำงานของเราดีขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกขึ้นได้ แต่คำว่า Transformation สำหรับเราคือการปรับอย่างมีพลวัต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทำให้เรามีเกราะหรือโล่กำบัง อย่างหน่วยงานภาครัฐเอง ถ้าไม่มีการปรับตัว เราก็จะเป็นเพียงองค์กรที่มีคนเยอะขึ้นเรื่อย ๆ แต่ยังมีการทำงานเหมือนเดิม หรือหน่วยงานเอกชนเอง ที่ต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในขณะที่หน่วยงานเองก็กำลังประสบภาวะเศรษฐกิจ Transformation จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำให้องค์กรหรือหน่วยงานเหล่านี้ สามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้และเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

Image_25670410_165355_241.jpeg

สำหรับการทำ Transformation ในองค์กร สิ่งที่สำคัญคือเราต้องคิด move forward ว่าอะไรคือสิ่งที่มี wealth หรือมี productivity ที่สูงขึ้น ซึ่งหลายครั้งเราคงไม่ใช่แค่หน่วยงานเดียวที่คิดค้นหาแนวทางใหม่ ๆ หลายองค์กรเองก็มีความรู้และความสามารถในการพัฒนา การทำงานของเราจึงไม่ใช่การทำงานที่ไปซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น แต่คือการทำงานแบบซ้ำเสริม เพื่อให้สิ่งที่มีอยู่แล้วดีขึ้น โดยองค์กรต้องกล้าที่จะลองผิดลองถูกภายใต้การตัดสินใจที่มีวิจารณญาณ

การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจาก

mindset ขององค์กร

เมื่อ 7 ปีที่แล้ว depa เป็นหน่วยงานที่ริเริ่มนำเอาระบบ ERP จะเข้ามาประสานระหว่างทุกคนในองค์กร เปลี่ยนจากการทำงานบนกระดาษมาเป็นดิจิทัล ซึ่งก็ต้องเผชิญหน้ากับความยุ่งยากในการใช้อุปกรณ์ การทำความเข้าใจกับระบบ รวมถึงการถูก disrupt กระบวนการทำงาน ท่ามกลางคำถามที่ว่าทำไมต้องเปลี่ยนแปลงในเมื่อสิ่งที่ทำอยู่ดีอยู่แล้ว ทั้ง ๆ ที่การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งสำคัญจึงเป็นเรื่องของ mindset ของคนในองค์กร รวมถึงผู้บริหารเอง ที่จะต้องกล้า break the rule บนพื้นฐานของ transparency และ good governance เพื่อทำให้การเปลี่่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นจริงได

ผู้นำองค์กรต้องอย่าหยุดที่จะเรียนรู้

"ผมเชื่อว่าถ้าคนเราไม่รู้จักเพิ่มพูนความรู้ หาประสบการณ์ที่เรียกว่า continues improvement หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่องจะทำให้ขาดประสบการณ์และด้อยลง ซึ่งการมาเรียนในหลักสูตรนี้ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เกิด continues improvement และผมเองก็เชื่อว่าทุกคนในหลักสูตรนี้เป็นคนที่เก่งอยู่แล้ว พอได้มาเจอกัน ได้มาทำงานร่วมกันก็จะเกิดเป็นไอเดียใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นได้"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเครือข่ายผู้นำที่พร้อม

ทรานส์ฟอร์มองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตให้กับสังคม

bottom of page